Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ORIGANO

Tag Archives: ORIGANO

ORIGANO pomaže kod infekcija u stajama

stala origano

ORIGANO pomaže – Na velikim farmama se ?esto susre?u sa teškim infekcijama. Protiv takvih bolesti naj?eš?e se upotrebljavaju ANTIBIOTICI. Veliki je problem proizvo?a?a da usklade zahteve proizvodnje i zahteve potroša?a za bezbednomi zdravstveno ispravnom hranom. Proizvo?a?i koji žele da sa?uvaju klijente koriste ulje od DIVLJEG ORIGANA. Divlji origano uspeva na nepristupa?nim planinskim terenima južnog Mediterana. Nemogu?e ga je uzgajati i ... Read More »

Trave kao lekovi za domaće životinje – njihova lekovita dejstva

zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum zimski način jalovost

Trave kao lekovi – Veliki broj antibiotika se koristi u le?enju doma?e živine. Uz stru?nu i pravilnu primenu supstance koje se koriste ne?e dospeti u naš organizam, ali kada se antibiotici zloupotrebljavaju dospevaju u naš organizam i mogu nam naškoditi. Da li možemo koristiti prirodne materije u le?enju životinja? NJIHOVA LEKOVITA DEJSTVA –Dobro je rešenje prevencije bolesti raznovrsnom zelenom hranom ... Read More »