Wednesday, 21 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ORIGANO pomaže

Tag Archives: ORIGANO pomaže

ORIGANO pomaže kod infekcija u stajama

gasovi stala origano ipard za tehnika izđubravanja

ORIGANO pomaže – Na velikim farmama se ?esto susre?u sa teškim infekcijama. Protiv takvih bolesti naj?eš?e se upotrebljavaju ANTIBIOTICI. Veliki je problem proizvo?a?a da usklade zahteve proizvodnje i zahteve potroša?a za bezbednomi zdravstveno ispravnom hranom. Proizvo?a?i koji žele da sa?uvaju klijente koriste ulje od DIVLJEG ORIGANA. Divlji origano uspeva na nepristupa?nim planinskim terenima južnog Mediterana. Nemogu?e ga je uzgajati i ... Read More »