Tuesday, 16 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: organsku proizvodnju

Tag Archives: organsku proizvodnju

KONVERZIJA zemljišta za organsku proizvodnju

ipard iskustva kukuruz manjak integralna

KONVERZIJA zemljišta – Organska proizvodnja je mogu?nost uzgoja na velikim površinama koje se ne obra?uju u našoj zemlji. Centralna i isto?na Srbija imaju dobre uslove da ožive sela, uz stvaranje dobre infrastrukture. Razvoj turizma ?e obezbediti ve?u potražnju za proizvodnju organske hrane.Cena organski uzgojenih proizvoda je od 30 – 50% viša od klasi?no uzgajanih poljoprivrednih proizvoda, ali tržište se širi ... Read More »

Centar za organsku proizvodnju Selenča 25.09 2015.

Centar za organsku proizvodnju Selen?a 25.09.2015. organizuje 9. Forum o organskoj proizvodnji sa temom „Plasman organskih proizvoda na doma?em i me?unarodnom tržištu“.Koncepcija ovogodišnjeg Foruma sadrži tri segmenta:  1./   plenarni deo namenjen malim proizvo?a?ima pod nazivom “Izazovi plasmana za male organske proizvo?a?e” gde ?e ?lanovi Centra predstaviti prednosti i probleme razli?itih kanala prodaje organski proizvoda u vidu sopstvenih iskustava.   ... Read More »