Saturday, 21 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: organskoj proizvodnji

Tag Archives: organskoj proizvodnji

Biofungicidi pomažu u organskoj proizvodnji

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje organska djubriva

Biofungicidi su preparati na bazi korisnih mikrorganizama – gljiva, bakterija i kvasaca, koji napadaju ili kontrolišu razvoj prouzrokova?a biljnih bolesti. Korisni mikroorganizmi mogu da zaštite biljku doma?ina od patogena na ?etiri na?ina: direktnom kompeticijom, antibiozom, predatorstvom i indukcijom otpornosti biljke.  Direktna kompeticija zna?i da se koren ili plod biljke doma?ina naseli primenjenim organizmom pre nego što do?e do infekcije prouzrokova?em ... Read More »