Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ORGANSKO stočarstvo

Tag Archives: ORGANSKO stočarstvo

Organska proizvodnja – uslovi za uspešan prihod

angus krave

Organska proizvodnja – EKONOMSKI ASPEKTI ORGANSKE POLJOPRIVREDE – Posljednjih deset godina proizvodnja i prerada organskih proizvoda postaje sve popularnija i ekonomski zna?ajnija, mada je ona još uvek zastupljena u niskom postotku, ?ak i kod zemalja ?lanica EU. Razlog tome je skupa radna snaga, male površine i još uvek nedovoljno usvojena tehnologija. U organskoj proizvodnji neophodna su ve?a ulaganja neposrednog rada. ... Read More »

ORGANSKO stočarstvo na našim prostorima

ORGANSKO sto?arstvo – Novost na našem tržištu je pojava organski gajeno meso životinja i mleko. Požele?e mnogi da se “uklju?e” u takav sistem gajenja. Gajene životinja u organskoj proizvodnji je zahtevno i duže traje nego komercijalno. Naglasak je na zdravstvenoj bezbednosti, kvalitetu i dobrobiti i potroša?a i životinja. Potrebno je ispuniti odre?ene zahteve koji garantuju da ste životinje gajili u ... Read More »