Saturday, 21 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Organski

Tag Archives: Organski

Organski način proizvodnje – uslovi i termini

konkurs organska

 Organski način proizvodnje je veliki izazov za proizvođače. U Evropi je značaj te proizvodnje dostigao potrošnju u milijardama eura. U Austriji 19% proizvodnje u poljoprivredi potiče sa gazdinstava koji poštuju pravila organske proizvodnje. Šta je potrebno ispuniti, koje uslove, da bi ste postali proizvođač organske hrane. 1. Šta je to sertifikat?  Potvrda ovlašćene organizacije, institucije da je proizvod, proces ili usluga ... Read More »

Borovnica – organski uzgoj na planinama Srbije

borovnica kalkulacija

Borovnica – organski način uzgoja. Organska proizvodnja u Srbiji je regulisana Zakonom o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima. Uslovi, koji moraju biti zadovoljeni u smislu ovog Zakona  odnose se na prostornu izolaciju predviđenih zemljišnih površina od mogućih izvora zagađivanja. Nezagađeno zemljište podrazumeva da je sadržaj štetnih materija ispod propisanih maksimalno dozvoljenih koncentracija, kvalitet vode za navodnjavanje mora biti u skladu ... Read More »

Organski proizvodi na internet pijaci, kod nas !!

Organski proizvodi na internet pijaci – Novosadska kompanija Eton digital napravila jedinstvenu platformu za prodaju i kupovinu organskih proizvoda. Od danas besplatna registracija. Organik net (OrganicNet), društvena tržnica organske hrane, koju je izgradila  novosadska kompanija Eton Digital uz podršku nemačkog akceleratora “FInish”-a, počinje sa radom i otvorena je za sve zainteresovane za besplatnu registraciju. OrganicNet povezuje proizvođače organske hrane sa kupcima ... Read More »