Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: organski proizvodi

Tag Archives: organski proizvodi

Organski proizvodi na internet pijaci, kod nas !!

organski proizvodi na pesticidi

Organski  proizvodi na internet pijaci – Novosadska kompanija Eton digital napravila jedinstvenu platformu za prodaju i kupovinu organskih proizvoda. Od danas besplatna registracija. Organik net (OrganicNet), društvena tržnica organske hrane, koju je izgradila  novosadska kompanija Eton Digital uz podršku nemačkog akceleratora “FInish”-a, počinje sa radom i otvorena je za sve zainteresovane za besplatnu registraciju. OrganicNet povezuje proizvođače organske hrane sa kupcima ... Read More »

Centar za organsku proizvodnju Selenča 25.09 2015.

Centar za organsku proizvodnju Selen?a 25.09.2015. organizuje 9. Forum o organskoj proizvodnji sa temom „Plasman organskih proizvoda na doma?em i me?unarodnom tržištu“.Koncepcija ovogodišnjeg Foruma sadrži tri segmenta:  1./   plenarni deo namenjen malim proizvo?a?ima pod nazivom “Izazovi plasmana za male organske proizvo?a?e” gde ?e ?lanovi Centra predstaviti prednosti i probleme razli?itih kanala prodaje organski proizvoda u vidu sopstvenih iskustava.   ... Read More »