Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Organski način ovčarskog stada

Tag Archives: Organski način ovčarskog stada

Organski način uzgoja ovčarskog stada

ovčije šarole ovca veliki metilj rase ovaca organski romanovska ovce zarazne metiljavost

Organski način uzgoja . Kada treba formirati i organizovati stado koje će imati sve atribute stada za uzgoj u organskoj proizvodji, često se, ispravno, zbog nedostatka izbora odgovarajućih životinja iz organske proizvodnje biraju grla iz konvencionalne i uvode u zapat organske proizvodnje. Za sprovođenje ovog postupka potrebna je saglasnost nadležnog inspektora. Ovom prilikom u organsku proizvodnju uvode se jako mlade životinje, ... Read More »