Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Organska zsštita bilja

Tag Archives: Organska zsštita bilja

Organska proizvodnja – kako izvršiti zaštitu ?

 Organska proizvodnja sve više zauzima mesto u poljoprivredi Srbije , kako zbog više cene proizvoda, tako i pre svega zdravijeg finalnog proizvoda. Sama proizvodnja regulisana je zakonom u  organskoj proizvodnji koji je donet 2010. godine i od tada je zna?ajnije pomognuta bespovratnim sredstvi – ma i konkursima o zasnivanju i proizvodnji organske hrane.  U organskoj poljoprivredi zabranjeni su svi sinteti?ki ... Read More »