Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Organska zaštitu bilja

Tag Archives: Organska zaštitu bilja

Organska proizvodnja – sredstva za zaštitu bilja

prirodni lekovi organska paprika plastenik paprika u maju

Organska proizvodnja – sredstva za zaštitu bilja. Organska proizvodnja u Srbiji je sve popularnija i ekonomski zna?ajnija, a zahvaljuju?i potencijalima koji se pre svega ogledaju u usitnjenom posedu i zemljištu koje nije kontaminirano štetnim materijama, ovaj vid poljoprivrede može zna?ajno doprineti razvoju ruralnih podru?ja, a time i poljoprivrede uopšte. Zbog toga je organska proizvodnja postavljena kao jedan od prioriteta razvoja ... Read More »