Friday, 12 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: organska poljoprivreda

Tag Archives: organska poljoprivreda

BIOPESTICIDI u organskoj poljoprivredi

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje

Biopesticidi – Konvencionalni na?in zaštite bilja podrazumeva primenu svih dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja. Integralni sistem zaštite bilja predstavlja kombinaciju postupaka koji pored davanja prvenstva biološkim, biotehni?kim i biljno – uzgajiva?kim merama, ograni?avaju upotrebu hemijskih sredstava na minimum odnosno predstavlja sistem zaštite bilja koji podrazumeva koriš?enje svih raspoloživih metoda suzbijanja šteto?ina, uzro?nika bolesti i korova (uzgoj otpornih sorti, agrotehni?ke, mehani?ke, ... Read More »

Gazdinstva u Srbiji, farme u EU i njihova veličina

Gazdinstva u Srbiji – Uzrok nerazvijene poljoprivrede u Srbiji svakako nije veli?ina poseda, ve? loša agrarna politika, pa je nametanje stava da ?e prodajom i ukrupnjavanjem zemljišta srpska poljoprivreda procvetati u najmanju ruku neozbiljno. Kada god se zapodene pri?a o doma?oj poljoprivredi, neizbežno se, pre ili kasnije, svi problemi koji postoje pravdaju veli?inom poseda. Naime, u javnosti se uporno forsira ideja ... Read More »