Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Organska hrana potrdjuju studije

Tag Archives: Organska hrana potrdjuju studije

Organska hrana ima brojne prednosti, potvrdjuju studije

konkurs organska hrana organska

Organska hrana – Brojne studije bavile su se pitanjem upoređenja nutritivne i zdravstvene vre­d­no­sti organske i konvencionalne hrane. Neke studije pokazuju da organski pro­iz­ve­­dena hrana nema veću hranjivu vrednost od konvencionalne, dok druge po­ka­­zuju da je organska hrana superiorna,naročito po većem sadržaju anti­ok­si­da­nsa. Šta je istina a šta zabluda ? Časopis Alternative Therapies 1998. godine donosi pregled 34 studija koje ... Read More »