Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Organska hrana ima brojne prednost

Tag Archives: Organska hrana ima brojne prednost

Organska hrana ima brojne prednosti, potvrdjuju studije

Organska hrana – Brojne studije bavile su se pitanjem upoređenja nutritivne i zdravstvene vre­d­no­sti organske i konvencionalne hrane. Neke studije pokazuju da organski pro­iz­ve­­dena hrana nema veću hranjivu vrednost od konvencionalne, dok druge po­ka­­zuju da je organska hrana superiorna,naročito po većem sadržaju anti­ok­si­da­nsa. Šta je istina a šta zabluda? Časopis Alternative Therapies 1998. godine donosi pregled 34 studija koje su ... Read More »