Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: organsk

Tag Archives: organsk

ORGANSKO – izbor tla je jako važan

Organski – Proizvodnja organski uzgajanih poljoprivrednih kultura ima sve ve?e u?eš?e na tržištu. Da bi se takva proizvodnja zasnovala prvo treba izabrati pogodno zemljište. Prilikom izbora parceleza organsku proizvodnju povr?a treba odabrati parcelu ?iji je položaj ravan ili blago kos, bez neravnina. Položaji parcela sa nagibom od 1.5 % i više bi trebalo izbegavati u cilju spre?avanja erozije zemljišta. Dubina ... Read More »