Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Orfelin

Tag Archives: Orfelin

Vinarija Kovačević i triling asova vina “Orfelin”

vino čaša game sorta vinarija stariledinci

Vinarija Kova?evi? je porodi?na vinarija iz Iriga, sa Fruške gore. Pripada novom talasu srpskog vinarstva i spada me?u vode?e vinarije u Srbiji. Dugu tradiciju proizvodnje vina u familiji Kova?evi?, 2000. je preuzeo predvodnik tre?e generacije vinara – Miroslav Kova?evi?, stvaraju?i jednu novu, modernu vinariju, sa idejom da vinogradarska i vinarska iskustva svog oca i svojih dedova, uvede u 21. vek ... Read More »