Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: orezivanje

Tag Archives: orezivanje

Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost ?

vinograd prašenje mašinsko orezivanje

Mašinsko orezivanje vinove loze –  Prednosti ovakvog orezivanja ogledaju se u višestrukom smanjenju troškova u odnosu na ru?nu rezidbu, grozdovi i bobice su sitniji i grozdovi su ravnomernije raspore?eni. Nedostaci su što se grozdovi mogu razviti u unutrašnjosti što dovodi do neravnomernog zrenja i neujedna?enog kvaliteta.  Iako se se danas u svetu u najve?oj meri vinove loze reže ru?no koriš?enjem ... Read More »