Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: orezivanje leske

Tag Archives: orezivanje leske

Orezivanje leske traje tokom cele godine

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske

Orezivanje leske – Najbolje prinose leska daje ako je sistem uzgoja kontrolisani žbun sa 6 do 8 stabala iz korena. Nakon berbe treba obaviti folijarno prskanje. Stabla treba redovito orezivati i grane minimalno povijati na 45 stepeni. Zimsku rezidbu treba obavljati na temperaturi iznad 5 ° C i sva stabla u žbunu trebaju biti orezana na istu visinu. Pored zimske treba ... Read More »