Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: oranje

Tag Archives: oranje

Kalcifikacija za bolji rod gajenih kultura

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici izvori zakišeljavanja zemljišta

Kalcifikacija se može definisati kao agrotehni?ka mera koja ima za cilj popravku zemljišta, pre svega u hemijskom smislu, odnosno popravku pH nivoa zemljišta. Stepen kiselosti zemljišta jedan je od klju?nih faktora za razvoj biljaka, te se u skladu sa njim pokazuje potreba za kalcifikacijom proizvodne površine. Naime, redovnom analizom zemljišta na kojem je prisutna intenzivna poljoprivredna proizvodnja dobije se uvid ... Read More »

Obrada bez dubokog oranja zemljišta

njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla pdv obrada zemljišta

Obrada bez dubokog oranja – Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, većina ratara neće moći blagovremeno i kvalitetno da obavi klasičnu obradu oranica, već će  biti prinuđeni da primene takozvanu redukovanu obradu zemljišta. Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje načini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno naći najbolje rešenje ... Read More »

Duboko oranje neizostavno svake dve-tri godine?

oranje priprema rotacioni plug vertikalna obrada

Duboko oranje  – Savremena obrada zemljišta ?esto podrazumeva redukovanu obradu zemljišta pred setvu. Smanjenje troškova jeste dobra vest, ali.. Razmislite o izvo?enju jesenje osnovne obrade tj. oranja, naro?ito ako „skidanje“ jarih useva i klimatski uslovi to omogu?avaju. U prilog toj ?injenici navodim deset razloga.     1. razlog – kvalitetna priprema zemljšta za setvu  Seme se unosi u zemljište da bi ... Read More »

SRMA – naša uzdanica za setvu u jednom prolazu

SRMA – naša uzdanica .Proizvodnja je po?ela u bivšem “Jugoalatu” u Novom Sadu. Interesovanje su pokazali iz Bugarske, Rusije. Vlasnik  i direktor “Jugoalata” Spasoje Jakovljevi? potvrdio je da je u dogovoru s vlasnikom patenta i inovatorom Stankom Mandi?em iz Sivca po?ela priprema  za izradu posebne serije poljoprivrednih mašina koje zemljište obra?uju u jednom prolazu i donose uštedu od 100 evra ... Read More »

Oranje kvalitet zavisi od raonika, plužne daske

Oranje kvalitet – Plugovi se koriste za osnovnu obradu zemljišta sa kojom treba da se obezbede najpovoljniji uslovi za rast i razvoj biljaka. Raoni nošeni plug sastoji se iz niza me?usobno povezanih delova koji na taj na?in ?ine jednu funkcionalnu celinu. Osnovni zadatak pluga kao celine je da vrši oranje zemljišta. Pod oranjem se podrazumeva horizontalno i vertikalno odsecanje trake ... Read More »

Zimsko oranje važnost i koristi od njega

Zimsko oranje Posle jesenje setve slobodno zemljište treba poorati duboko i po?ubriti stajnjakom i  mineralnim ?ubrivima. Brazda ostaje, da bi bolje izmrzla tokom zime i prikupila zimsku vlagu. Po pravilu, u jesen se ore za sve useve koji ?e se sejati u prole?e, osim na nagibima gde ima opasnosti od erozije tokom zime. Uzorana zemlja tokom jeseni i zime nakupi ... Read More »

Letnje oranje za više vlage sledeće sezone

Letnje oranje poslednjih godina ?esto se izostavlja u sistemu obrade zemljišta. Poljoprivredni proizvo?a?i ovu meru naj?eš?e izostavljaju iz razloga uštede goriva, a time i smanjenja ukupnih troškova proizvodnje, a i poslednih godina nepovoljni su uslovi za njeno izvo?enje (naj?eš?e nepovoljno stanje vlažnosti zemljišta). Ova obrada je neopravdano zapostavljena i ima veoma zna?ajno mesto u sistemu obrade zemljišta. Poslednjih godina u ... Read More »