Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Oranje i prednosti mane

Tag Archives: Oranje i prednosti mane

Oranje ili redukovana obrada – prednosti mane

Oranje ili redukovana obrada – Osnovna obrada zemljišta uglavnom zavisiti od tipa zemljišta, preduseva, dubine obrade zemljišta pod predusevom, stanja zemljišta, ekonomske opravdanosti. Dubina obrade na „normalnim“ zemljištima ne mora biti ve?a od 25 cm, dok na težim zemljištima obrada bi mogla biti i dublja. Ako je za predhodni usev obrada bila kvalitetna i duboka, onda dubina obrade za pšenicu ... Read More »