Saturday, 26 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: oraha za sađenje u jesen

Tag Archives: oraha za sađenje u jesen

IZBOR sadnica oraha za sadnju u jesen kvalitet pre svega

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica

IZBOR SADNICA ORAHA  – Kvalitet sadnica ima gotovo presudan zna?aj za primanje posle sa?enja, za rast i razvitak, odnosno za pun uspeh proizvodnje oraha. Prilikom izbora sadnica naro?itu pažnju treba obratiti na razvijenost korena i nadzemnog dela, autenti?nost sorte i podloge, na starost i zdravstveno stanje sadnice i na to da nisu mehani?ki ošte?ene. Za podizanje zasada treba koristiti isklju?ivo ... Read More »