Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Orah ima male zahteve kvaliteta zemljišta

Tag Archives: Orah ima male zahteve kvaliteta zemljišta

Orah ima male zahteve kvaliteta zemljišta

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica orah bolesti orah plodnost

Orah ima male zahteve – Orah uspeva na zemljištima različite plodnosti, od plodnih i humusnih do siromašnih deluvijuma i peskova pa i najsiromašnijih skeletnih zemljišta. Za normalan rast i razvoj oraha, za redovno plodonošenje i dobijanje visokih prinosa, kvalitetnih plodova, najpogodnija su duboka, plodna, rastresita zemljišta sa dobrim vodnim i vazdušnim režimom. Dobro aerirana zemljišta omogućuju veću aktivnost mikroorganizama koju ... Read More »