Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Orah bolesti

Tag Archives: Orah bolesti

Orah bolesti i štetočine nanose velike štete

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica orah bolesti orah plodnost orah sistem

Orah bolesti i štetočine. Orah napada veći broj parazita -prouzrokovača bolesti insekata koji mogu pričiniti velike štete, ako se na vreme ne vrši kvalitetna zaštita. Ekonomski najznačajnije bolesti su:siva pegavost lišća oraha i crna (bakteriozna ) pegavost oraha. Siva pegavost lišća oraha ie najčešće oboljenje oraha i izaziva ga gljiva Gnomonia leptostila. Bolest se manifestuje u vidu pega na lišću ... Read More »