Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: optimalna setva

Tag Archives: optimalna setva

Optimalna setva pšenice do 31. oktobra ?

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Optimalna setva – Znate li koliko Vam je semena potrebno za setvu pšenice? Mnogo poljoprivrednika iz godine u godinu seje uvek iste koli?ine semena po jedinici površine (setvena norma) ne uzimaju?i u obzir fizi?ka svojstva semena, sortiment, rok setve, klimatske uslove, predsetvenu pripremu. Na primer: Utvr?eno je da se obi?no seju ve?e koli?ine semena ozime pšenice nego što je zai ... Read More »

OVAS za dobru ishranu mlečnih goveda

Ovas (Zob) za dobru ishranu je vrlo stara ratarska biljka koja se  koristila  za pravljenje hleba, a danas u ljudskoj ishrani se koristi dosta manje. Najve?i deo proizvedenih koli?ina ovsa se koristi za ishranu stoke, kao i u industrijskoj preradi. Ovas nema velikih zahteva za toplotom, klijanci su izdržljivi u prole?e, podnose niske temperature ali u toku leta kada su ... Read More »