Monday, 23 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: oprema

Tag Archives: oprema

Krediti za poljoprivredu bez valutne klauzule UAP

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Krediti za razvoj gazdinstva – Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogu?ava olakšani pristup koriš?enju kredita, i to za: 1) razvoj sto?arstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom; 2) razvoj ratarstva, vo?arstva, vinogradarstva, povrtarstva i cve?arstva; 3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu; 4) nabavku hrane za životinje; 5) investiciona ulaganja ... Read More »

Podsticaji za investicije u nove mašine, opremu ….

podsticaj

Podsticaji za investicije u nove mašine, opremu ….Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapre?enje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizi?ku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla, uslovi i na?in ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalni iznos ... Read More »

IPARD mogućnost za dalji razvoj poljoprivrede

IPARD program podrške daljeg razvoja poljoprivrede u Srbiji kre?e 2016. godine. Pruži?e se mogu?nost izgradnje, opremanja i unapre?enja prera?iva?kih objekata, nabavke opreme i mehanizacije. Procedura je stroga i mora se poštovati da bi se mogao dobiti povrat dela uloženih sredstava, nakon završetka investicije .Pro?itajte šta sve IPARD program podržava da bi ste mogli planirati. Unapre?enje prerade i plasmana proizvoda od ... Read More »