Tuesday, 26 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: oprema

Tag Archives: oprema

Investicije oprema i prerada mleka, mesa, za vina,piva

dani vina sir vino investicije oprema

Investicije oprema i prerada – Javni poziv: Za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju ... Read More »

Savremeni uzgoj – izaberite najbolje ISV

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

Savremeni uzgoj – primena najsavremenije opreme, najnovijih saznanja je uslov ostvarenja efikasnog poslovanja . Firma ISV Feed&Consulting Subotica Vam upravo to nudi.  Osnovana 2012. godine ISV Feed&Consulting  je prenela višegodišnje iskustvo u opremanju specijalizovanih farmi od kompanije ISV Zrt iz Mađarske. Tokom ovih šest godina firna je stekla veliki broj korisnika njihovih proizvoda ( visokokvalitetnih premiksa ), omogućila savetovanje korisnika kako ... Read More »

Krediti za poljoprivredu bez valutne klauzule UAP

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Krediti za poljoprivredu – Krediti za razvoj gazdinstva – Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivre-dnim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za: 1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom; 2) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva; 3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu; 4) nabavku hrane za ... Read More »