Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Oprašivanje

Tag Archives: Oprašivanje

Oprašivanje biljaka u plastenicima

grinje oprašivanje biljaka

Oprašivanje biljaka – Povrtari koji se bave proizvodnjom povrća u zatvorenom prostoru mogu imati poteškoća zbog slabe oplodnje. To se dešava zbog visoke vlažnosti gde je otežano oslobađanje polena iz prašnika pa je oplodnja slaba, samim tim broj zametnutih plodova je mali ! Da bi poboljšali oplodnju u plastenicima i staklenicima mogu se koristiti stimulatori oplodnje  hemijskog porekla. To su ... Read More »

Voćnjak i oprašivanje, značaj solitarnih pčela

alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća

Vo?njak i oprašivanje – prof. dr Zoran Keserovi? je istakao zna?aj solitarnih p?ela jer one vrše ukršteno oprašivanje i to rade i pri niskim temperaturama, za razliku od medonosnih ?ela. METODE GAJENJA I KORIŠ?ENJA SOLITARNIH P?ELA –  U procesu sakupljanja polena solitarne p?ele vrše ukršteno oprašivanje, što omogu?ava kvalitetniji i ve?i rod vo?a. Sve aktivnosti u životu solitarnih p?ela obavljaju pojedina?ne ... Read More »

Oprašivanje trešnje donosi brige i zadovoljstvo urodom

Oprašivanje trešnje – Poljoprivredne proizvo?a?e ?esto zbunjuje ?injenica da zdrava stabla trešnje, dobrog izgleda i kondicije, sa obilno cvetalom krošnjom ne donose plodove. Za ovakvu pojavu postoji više razloga ali je svakako naj?eš?i i najozbiljniji oprašivanje.    Kod trešnje je prisutna homomorfi?na i monofaktorijalna gametofitna samokompatibilnost koja je kontrolisana S-lokusom sa multiplim alelima. Na osnovu radova svetskih nau?nika sorte trešnje ... Read More »