Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Oprašivanje trešnje urod

Tag Archives: Oprašivanje trešnje urod

Oprašivanje trešnje donosi brige i zadovoljstvo urodom

Oprašivanje trešnje – Poljoprivredne proizvo?a?e ?esto zbunjuje ?injenica da zdrava stabla trešnje, dobrog izgleda i kondicije, sa obilno cvetalom krošnjom ne donose plodove. Za ovakvu pojavu postoji više razloga ali je svakako naj?eš?i i najozbiljniji oprašivanje.    Kod trešnje je prisutna homomorfi?na i monofaktorijalna gametofitna samokompatibilnost koja je kontrolisana S-lokusom sa multiplim alelima. Na osnovu radova svetskih nau?nika sorte trešnje ... Read More »