Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: oplodnja

Tag Archives: oplodnja

Bor element koji pomaže boljoj oplodnji

bor element kvalitet groždja vinograd rodnost vinogradarski registar

Bor element je biogeni elemenat višestruko zna?ajan za biljke. Biljke ga usvajaju iz zemljišta i on se kre?e zajedno sa vodom. Pre svega, on uti?e na sintezu ugljenih hidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena. Najviše ga ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima). Na alkalnim zemljištima, gdje je ph iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje blokada bora ... Read More »

Oplodnja voćaka nije uvek neophodna ?

gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva biljni regulatori rasta rusija meliorativno đubrivo

Oplodnja vo?aka – Osim preovla?uju?eg, citogenetskog-fiziološkog procesa u oplo?enju vo?aka, predstavljenog u spajanju muških i ženskih gameta u novu jedinku, plodovi vo?aka mogu se razviti i bez oplo?enja, putem apomiksisa i partenokarpije. Apomiksis podrazumeva obrazovanje plodova sa semenom bez oplodnje. Ovo je jedan oblik vegetativnog razmnožavanja pri ?emu klica (embrio) poti?e od neoplo?enih stanica embria kesice, kao i drugih tkiva ... Read More »

Kukuruz oplodnja i nalivanje zrna u julu

Kukuruz oplodnja – Kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, svedoci smo da je svaka godina slika za sebe. Tako i ova proizvodnja kukuruza, za koju smo svi veoma zainteresovani jer je ona oslonac stabilne sto?arske proizvodnje. Nekoliko predhodnih godina, kukuruz je kao vode?a osnovna proizvodnja bila pod znakom pitanja kada je re? o profitabilnosti ( nedostatak padavina ). 2014. godina ... Read More »