Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Oplodnja voćaka

Tag Archives: Oplodnja voćaka

Oplodnja voćaka nije uvek neophodna ?

gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva

Oplodnja vo?aka – Osim preovla?uju?eg, citogenetskog-fiziološkog procesa u oplo?enju vo?aka, predstavljenog u spajanju muških i ženskih gameta u novu jedinku, plodovi vo?aka mogu se razviti i bez oplo?enja, putem apomiksisa i partenokarpije. Apomiksis podrazumeva obrazovanje plodova sa semenom bez oplodnje. Ovo je jedan oblik vegetativnog razmnožavanja pri ?emu klica (embrio) poti?e od neoplo?enih stanica embria kesice, kao i drugih tkiva ... Read More »