Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Oplodnja voćaka

Tag Archives: Oplodnja voćaka

Oplodnja voćaka nije uvek neophodna ?

gusta sadnja kruska hloroza

Oplodnja voćaka – Osim preovlađujućeg, citogenetskog-fiziološkog procesa u oplođenju voćaka, predstavljenog u spajanju muških i ženskih gameta u novu jedinku, plodovi voćaka mogu se razviti i bez oplođenja, putem apomiksisa i partenokarpije. Apomiksis podrazumeva obrazovanje plodova sa semenom bez oplodnje. Ovo je jedan oblik vegetativnog razmnožavanja pri čemu klica (embrio) potiče od neoplođenih stanica embria kesice, kao i drugih tkiva ... Read More »