Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: opalo lišće

Tag Archives: opalo lišće

KOMPOSTIRANJE kompostirajmo zajedno !!

kompost vrste kompostiranje

Kompostiranje je u stvari prirodna razgradnja organske materije dejstvom bakterija, crvi?a, kao i malih insekata. Dobijeni proizvod – kompost – je koristan materijal, sli?an humusu, bez neprijatnog mirisa i koji se može koristiti za kondicioniranje zemljišta ili kao ?ubrivo. Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja materija u prirodi, a od biorazgradljivih otpadaka nastaju vredne organske materije. Na taj na?in odgovorno i ... Read More »