Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Opadanje plodova drugi put

Tag Archives: Opadanje plodova drugi put

Opadanje plodova drugi put tokom sezone

Opadanje plodova  – U junu, a u nekim krajevima i krajem maja, po?inje drugi talas opadanja plodova. Junsko opadanje je više izraženo kod jabu?astih i košti?avih vo?nih vrsta, naro?ito kod mladih vo?aka sa ve?om bujnoš?u. Opadanje može biti više ili manje izraženo što zavisi od vremenskih uslova i stepena snabdevenosti vo?aka odgovaraju?im mineralnim materijama. U ovom talasu opadaju prvo plodovi ... Read More »