Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: oksalna kiselina

Tag Archives: oksalna kiselina

Oksalna kiselina kao rešenje za opasnu bolest varoa

Oksalna kiselina – Kako suzbiti varou u organskom p?elarenju – primena oksalne kiseline. Organska proizvodnja u p?elarstvu je propisana regulativom EU 1804/99. Izbe?i zaga?ivanje meda reziduama  tretmana je glavna i najvažnija stavka u ispitivanjima lakih hemikalija kao što je  oksalna kiselina, koja je najvažnija ne samo u organskom, ve?i u konvencionalnom ( standardnom ) suzbijanju varoe. Organska proizvodnja meda danas ... Read More »