Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: okca

Tag Archives: okca

Rezidba vinove loze – rodna okca na čokotu

vinograd mirovanja rezidba vinove loze

Rezidba vinove loze – Okca na ?okotu – Sanja ?okojevi? Predstoji nam rezidba vinove loze na zrelo, a da bi je pravilno obavili neophodno je poznavanje okaca na ?okotu . Za pravilnu i adekvatnu redovnu zimsku rezidbu, odgovaraju?e optere?enje ?okota rodnim okcima, kao i projektovanje planiranog prinosa neophodno je razlikovati okca na rezniku, kondiru ili luku. Do sredine februara se ... Read More »

Bojadiser Alicante daje do 20.000 kg/ha

vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino

Bojadiser Alicante – sinonimi: Alicante Henry Boushet (Francuska), Tinto Velasco (Španija), Tinto nero (Italija), Bojadiserska (Hrvatska), Barvarica (Slovenija) a kod nas Alicante Buše bojadiser Poreklom je iz Francuske. Nastala je ujkrštanjem sorti Grenaš i Pty buše Gaji se u svim vinogradarskim rejonima pa i kod nas u Srbiji. Omiljeniji je Župski bojadiser i igra bojadiser ali zbog svoje intezivne boje ... Read More »

Prinos grožđa zavisi i od načina rezidbe

grožđe vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Prinos grož?a – Pod optere?enjem ?okota rodnom lozom podrazumeva se ostavljanje odre?enog broja kondira, kondira i lukova, ili samo lukova sa odre?enim brojem pravih okaca prilikom rezidbe na zrelo. Odre?eni oblik ?okota može da nosi samo odre?eni broj kondira, kondira i lukova ili samo lukova. Npr. na župskom uzgojnom obliku ?okota može se ostaviti 4-8 kondira; na Gijovom jednogubom obliku ... Read More »

Vinove loze i osetljivost na minus temperaturu

Vinove loze i osetljivost prema mrazu zavisi od stepena njene biološke aktovnosti. Najve?u osetljivost vinove loze ispoljava u po?etku vegetacionog perioda, a najmanju u postperiodu fizioliškog mirovanja. Ovako ponašanje vinove loze dovodi se u vezu sa ude lom vode u tkiva pojedi nih organa. U zrelim lastarima najmanjeg udela vode ima preko zime. S približavanjem  vegetacionog perioda udeo  vode raste ... Read More »