Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: okaca

Tag Archives: okaca

Faze razvoja – vinova loza tokom godine

rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Faze razvoja – vinova loza. Za one koji su podigli zasade vinove loze važno je da poznaju kroz koje faze razvoja prolazi vinova loza. Period vegetacije vinove loze počinje kretanjem sokova u proleće a završava se u jesen sa opadanjem lišća. U toku perioda vegetacije mogu se izdvojiti sledeće faze vegetacije –fenofaze razvoja. 1. kretanje sokova (suzenje) 2. porast lastara 3. ... Read More »

Prinos grožđa zavisi i od načina rezidbe

grožđe vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Prinos grož?a – Pod optere?enjem ?okota rodnom lozom podrazumeva se ostavljanje odre?enog broja kondira, kondira i lukova, ili samo lukova sa odre?enim brojem pravih okaca prilikom rezidbe na zrelo. Odre?eni oblik ?okota može da nosi samo odre?eni broj kondira, kondira i lukova ili samo lukova. Npr. na župskom uzgojnom obliku ?okota može se ostaviti 4-8 kondira; na Gijovom jednogubom obliku ... Read More »