Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Odgoj prasadi

Tag Archives: Odgoj prasadi

Odgoj prasadi najvažnija faza u tovljenju svinja-ISV

Odgoj prasadi je jedna od najkriti?nih, a ekonomsko gledano I najvažnija faza u svinjarsku proizvodnju. Propusti na?injeni u ovaj period nemogu se nadoknaditi u slede?em periodu. Da bi smo dobili što ve?i broj kvalitetnih prasadi po leglu, trebamo obratiti pažnju na ishranu I negu krma?e naro?ito u drugoj polovini suprasnosti pa do ?etvrte nedelje posle prašenja. Osnovni cilj je da ... Read More »