Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: odgajivačko

Tag Archives: odgajivačko

Uredba o odgajivačkom programu za 2016.

Uredba o utvr?ivanju godišnjeg programa za sprovo?enje odgajiva?kog programa za 2016. godinu. Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 29/16 od 18. marta 2016. godine. Uredbom se utvr?uje obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, p?elarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovo?enje ovih mera, kao i na?in raspodele sredstava.   Zahtev za ... Read More »