Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ocene telesne kondici je muznih krava

Tag Archives: Ocene telesne kondici je muznih krava

Ocene telesne kondicije muznih krava od 1 do 5

procena kvaliteta zasušenje mlečnost krava ocena telesne kondicije ishrana krava krave

Ocene telesne kondicije – Uspešna proizvodnnja mleka u jednom zapatu muznih krava umnogome zavisi od efikasnog korišćenja energeije iz konzumirane hrane. Poznato je da se mnogi problemi u ciklusu proizvodnje mleka kao i u reprodukciji muznih krava javljaju upravo zbog neodgovarajućeg snabdevanja energijom iz hrane. Kao efikasan način za praćenje snabdevenosti energijom u novije vreme je razvijen sistem ocene telesne kondicije ... Read More »