Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ocene telesne kondici je muznih krava

Tag Archives: Ocene telesne kondici je muznih krava

Ocene telesne kondicije muznih krava od 1 do 5

Ocene telesne kondicije – Uspešna proizvodnnja mleka u jednom zapatu muznih krava umnogome zavisi od efikasnog korišćenja energeije iz konzumirane hrane. Poznato je da se mnogi problemi u ciklusu proizvodnje mleka kao i u reprodukciji muznih krava javljaju upravo zbog neodgovarajućeg snabdevanja energijom iz hrane. Kao efikasan način za praćenje snabdevenosti energijom u novije vreme je razvijen sistem ocene telesne ... Read More »