Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ocene muznih krava od 1 do 5

Tag Archives: Ocene muznih krava od 1 do 5

Ocene telesne kondicije muznih krava od 1 do 5

Ocene telesne kondicije – Uspešna proizvodnnja mleka u jednom zapatu muznih krava umnogome zavisi od efikasnog koriš?enja energeije iz konzumirane hrane. Poznato je da se mnogi problemi u ciklusu proizvodnje mleka kao i u reprodukciji muznih krava javljaju upravo zbog neodgovaraju?eg snabdevanja energijom iz hrane. Kao efikasan na?in za pra?enje snabdevenosti energijom u novije vreme je razvijen sistem ocene telesne ... Read More »