Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: obrada zemljišzta

Tag Archives: obrada zemljišzta

Obrada zemljišta u organskom načinu proizvodnje

čađava pegavost lista voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori sadnja voćnjaka obrada zemljišta

Obrada zemljišta – Načini obrade zemljišta u organskoj proizvodnji. U organskoj proizvodnji znaĉajnu ulogu imaju specijalni naĉini obrade zemljišta koji podrazumeva konzervacijsku obradu ili druge naĉine obrade koji moraju biti prilagođeni agroekološkim uslovima i kulturi koja će se gajiti. Pored toga važno je da se predvide biološki procesi u zemljištu, uticaj sistema obrade, đubrenja, gajenja na kvalitetne biološke procese u zemljištu. ... Read More »