Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Obrada zemljišta

Tag Archives: Obrada zemljišta

Obrada zemljišta određuje dobar prinos

n min metoda faze razvoja bokorenje strnih pšenice obrada zemljišta

Obrada zemljišta – Zemljište je važan vegetacioni činilac i ima presudnu ulogu u razvoju kulturne biljke, naravno u sadejstvu i skladu sa ostalim klimatskim vegetacionim činiocima: svetlost, toplota, vlaga, vazduh. Pravovremena osnovna obrada zemljišta i pravilna primena organskih i mineralnih đubriva su veoma važni činioci koji utiču na visinu i kvalitet prinosa gajenih biljaka. Jesenje obrađivanje oranice je osnovno i ... Read More »

Obrada bez dubokog oranja zemljišta

aluvijalno parapodzoli proizvodnja pšenice smanjenje plodnosti njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla pdv obrada zemljišta olovo kadmijum

Obrada bez dubokog oranja – Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, većina ratara neće moći blagovremeno i kvalitetno da obavi klasičnu obradu oranica, već će  biti prinuđeni da primene takozvanu redukovanu obradu zemljišta. Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje načini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno naći najbolje rešenje ... Read More »

Obrada zemljišta u voćnjaku ima veliki značaj

čađava pegavost lista voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori sadnja voćnjaka obrada zemljišta

Obrada zemljišta u voćnjaku – održavanje zemljišta u voćnjaku ima za cilj stvaranje optimalnih uslova za razvoj korenovog sistema. Obradom zemljišta u datim agroekološkim uslovima se uspostavlja povoljan vodni, vazdušni i toplotni režim kako bi se mnogi procesi u zemljištu nesmetano odvijali.Koji će se način održavanja zemljišta primeniti u datim agroekološkim uslovima, zavisi od niza faktora: od količine padavina, nagiba ... Read More »

VERTIKALNA OBRADA zemljišta štedi novac ?

zimsko oranje letnje oranje priprema rotacioni plug vertikalna obrada

VERTIKALNA  OBRADA – Krajnji cilj svake obrade zemljišta je ostvarivanje prinosa. Pod pojmom vertikalna obrada podrazumeva se obrada zemljišta bez prevrtanja zemljišta, tj bez upotrebe pluga. Zemljište se obrađuje mašinama koje imaju vertikalna radna tela, te samim tim dolazi do eliminisanja plužnog đona, a sa druge strane smanjuje se broj prohoda pa je i ušteda na gorivu neuporedivo manja. Konzervacijska ... Read More »

Oranje kvalitet zavisi od raonika, plužne daske

Oranje kvalitet – Plugovi se koriste za osnovnu obradu zemljišta sa kojom treba da se obezbede najpovoljniji uslovi za rast i razvoj biljaka. Raoni nošeni plug sastoji se iz niza me?usobno povezanih delova koji na taj na?in ?ine jednu funkcionalnu celinu. Osnovni zadatak pluga kao celine je da vrši oranje zemljišta. Pod oranjem se podrazumeva horizontalno i vertikalno odsecanje trake ... Read More »