Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Obrada zemljišta značaj

Tag Archives: Obrada zemljišta značaj

Obrada zemljišta u voćnjaku ima veliki značaj

voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Obrada zemljišta u vo?njaku – održavanje zemljišta u vo?njaku ima za cilj stvaranje optimalnih uslova za razvoj korenovog sistema. Obradom zemljišta u datim agroekološkim uslovima se uspostavlja povoljan vodni, vazdušni i toplotni režim kako bi se mnogi procesi u zemljištu nesmetano odvijali.Koji ?e se na?in održavanja zemljišta primeniti u datim agroekološkim uslovima, zavisi od niza faktora: od koli?ine padavina, nagiba ... Read More »