Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Obrada zemljišta značaj

Tag Archives: Obrada zemljišta značaj

Obrada zemljišta u voćnjaku ima veliki značaj

obrada zemljišta voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Obrada zemljišta u voćnjaku – održavanje zemljišta u voćnjaku ima za cilj stvaranje optimalnih uslova za razvoj korenovog sistema. Obradom zemljišta u datim agroekološkim uslovima se uspostavlja povoljan vodni, vazdušni i toplotni režim kako bi se mnogi procesi u zemljištu nesmetano odvijali.Koji će se način održavanja zemljišta primeniti u datim agroekološkim uslovima, zavisi od niza faktora: od količine padavina, nagiba terena, ... Read More »