Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Obrada zemljišta značaj

Tag Archives: Obrada zemljišta značaj

Obrada zemljišta u voćnjaku ima veliki značaj

voćnjak - voćnjaci

Obrada zemljišta u voćnjaku – održavanje zemljišta u voćnjaku ima za cilj stvaranje optimalnih uslova za razvoj korenovog sistema. Obradom zemljišta u datim agroekološkim uslovima se uspostavlja povoljan vodni, vazdušni i toplotni režim kako bi se mnogi procesi u zemljištu nesmetano odvijali.Koji će se način održavanja zemljišta primeniti u datim agroekološkim uslovima, zavisi od niza faktora: od količine padavina, nagiba ... Read More »