Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: obilniji urod

Tag Archives: obilniji urod

Zalamanje lastara donosi obilniji urod

vinograd

Zalamanje lastara predstavlja agrotehni?ku meru koja se u vinogradima, zavisno od sorte odnosno njene bujnosti, obavlja 2-4 puta. Postavlja se pitanje pravog momenta kada sa ovom operacijom treba otpo?eti odnosno kada se vrši pravo zalamanje? Pravi trenutak je kada lastari dužinom ve?om od 30-40 cm prerastu gornju žicu i kada dolazi do njihovog povijanja na niže. Zalamanjem im se odstranjuje ... Read More »