Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: npk

Tag Archives: npk

KISELOST zemljišta ometa uspešan razvoj biljaka

analiza zemljišta ph vrednost gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Kiselost zemljišta je jedan od važnijih faktora koji utiču na prirast biljaka, prinos i sveukupno uspešno gajenje i produktivnost biljne proizvodnje. Meri se pH vrednošću zemljišnog rastvora. Reakcija zemljišta (pH vrednost) javlja se kao   edafski faktor i ukazuje na stepen zasićenosti bazama adsorptivnog kompleksa i zemljišnog rastvora. Ukoliko  u zemljišnom rastvoru prevladavaju  H+ joni, onda je zemljište kiselo, ako prevladavaju OH – joni onda je ... Read More »

Pašnjaci – podsejavanje degradiranih travnjaka

pašnjaci podsejavanje

Pašnjaci – podsejavanje. Ovom agrotehničkom merom se uglavnom popravljaju prirodni travnjaci radi povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta travne mase.  Međutim, podsejavanje ima širi značaj za popravku degradiranih travnjaka, posebno pašnjaka u brdskom i planinskom području radi zaštite zemljišta od erozije i poboljšanja životne sredine. Podsejavanje se može izvoditi u sledećim slučajevima kada je travni pokrivač proređen u većem stepenu na ... Read More »

Mineralna ishrana leske – prvo analiza zemljišta

leska leskina lešnik je zahvalan mineralna ishrana

Mineralna ishrana zasada jedna je od najvažnijih agrotehničkih mera u gajenju leske. Prvenstveno je bitno da se pre podizanja zasada lešnika ispita hemijski sastav zemljišta, kako bi se konstatovali nedostaci makroelemenata u zemljištu i po preporuci moglo obaviti meliorativno đubrenje i hemijska popravka zemljšta. Preporuka je i da se uradi i kontrola mehaničkog sastava zemljišta kako bi se popravio i ... Read More »

SUNCOKRET đubrenje na vreme daće rezultate

monokultura suncokret desikacija suncokret đubrenje

SUNCOKRET đubrenje, Suncokret je biljka koja ima velike potrebe u hranljivim materijama.  Ova biljka izgrađuje veliku nadzemnu masu i pri tom troši velike količine hranljivih materija. Oko 80% te nadzemne biomase suncokreta otpada na suvu materiju a svega 20% na seme.Po nekim podacima suncokret,  iz zemljišta iznese, za izgradnju 100 kg semena i odgovarajuće vegetativne mase sledeće količine hranljivih materija: N: ... Read More »