Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Novi zasadi

Tag Archives: Novi zasadi

Novi zasadi voća izbor lokacije je važan

protivgradne mreže mreže novi zasadi voća rak korena zaštita

Novi zasadi – Podizanje vo?no proizvodno plantažnog zasada je skupa investicija i izbor lokacije je odgovoran i veoma složen proces. Pogodnost neke lokacije treba posmatrati sa ekološko mikro klimatske i organizaciono ekonomske strane. Posebno treba posvetiti požnju mogu?nosti navodnjavanja klimatskim i zemljišnim uslovima. Savremeno vo?arstvo i intezivna proizvodnja je nezamisliva bez navodnjavanja. Novi zasadi Prilikom analiziranja klimatskih uslova potrebno je ... Read More »

Novi zasadi maline, izbor pogodnog terena

zasadi malina mikotoksini

Novi zasadi maline. Interesovanje proizvo?a?a za podizanje novih zasada maline  ove jeseni na podru?ju Kolubarskog okruga je veliko. Pored sorte vilamet koja je vode?a sorta proširuju se I površine pod remontantnim sortama maline a od jednorodnih sorti  Glen Emple,  Tulamin I Miker. Malina se može saditi od završetka vegetacije u jesen pa sve do po?etka vegetacije u prole?e. Pre same ... Read More »