Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Nove tehnologije

Tag Archives: Nove tehnologije

Proizvodnja pšenice i nove tehnologije

Proizvodnje pšenice – novi pravci u tehnologiji – Za uspešnu proizvodnju pšenice potrebno je dobro poznavanje celog sistema agrotehničkih mera . posebno onih osnovnih kao što su : plodored. osnovna obrada, đubrenje, setva, nega i zaštita useva od bolesti i štetočina. Međutim ne treba zapostaviti i druge faktore koji su bitni od uticaja za visoke prinose, kao što je izbor ... Read More »

Nove tehnologije u poljoprivredi za 21. vek

Nove tehnologije – Nastojeći da odgovori na sve veće globalne potrebe za hranom i reši problem zagađenja prirodne sredine, poljoprivredni sektor ulazi u digitalnu eru. Poljoprivrednici u Evropskoj uniji sve više koriste nove tehnologije kako bi proizvodili veću količinu proizvoda boljeg kvaliteta uz manju upotrebu poljoprivrednih inputa i manje zagađenje životne sredine. Nove tehnologije pre prihvataju i uvode u proizvodnju ... Read More »