Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Nove tehnologije

Tag Archives: Nove tehnologije

Proizvodnja pšenice i nove tehnologije

Proizvodnje pšenice – novi pravci u tehnologiji – Za uspešnu proizvodnju pšenice potrebno je dobro poznavanje celog sistema agrotehni?kih mera . posebno onih osnovnih kao što su : plodored. osnovna obrada, ?ubrenje, setva, nega i zaštita useva od bolesti i šteto?ina. Me?utim ne treba zapostaviti i druge faktore koji su bitni od uticaja za visoke prinose, kao što je izbor ... Read More »

Nove tehnologije u poljoprivredi za 21. vek

Nove tehnologije – Nastoje?i da odgovori na sve ve?e globalne potrebe za hranom i reši problem zaga?enja prirodne sredine, poljoprivredni sektor ulazi u digitalnu eru. Poljoprivrednici u Evropskoj uniji sve više koriste nove tehnologije kako bi proizvodili ve?u koli?inu proizvoda boljeg kvaliteta uz manju upotrebu poljoprivrednih inputa i manje zaga?enje životne sredine. Nove tehnologije pre prihvataju i uvode u proizvodnju ... Read More »