Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: nosivost koka nosilja

Tag Archives: nosivost koka nosilja

PROTEINI i nosivost koka nosilja i nivo energije

izbor jaja proteini

PROTEINI i nosivost koka nosilja. Potrebe kokoši nosilja u pojedinim hranljivim materijama u zavisnosti od životnog doba i intenziteta nosivosti. Veoma je važno da koli?ina proteina bude izbalansirana u odnosu na nivo energije, jer to ima bitan uticaj na proizvodnju i kvalitet jaja. Nivo proteina u periodu odgajivanja, tako?e, bitno uti?e na prose?an dnevni utrošak hrane hrane, na vreme pronošenja ... Read More »