Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: NORMA

Tag Archives: NORMA

Norma djubrenja, koliko je potrebno biljkama?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

Norma djubrenja- Upotreba đubriva u biljnoj proizvodnji je važna i nezaobilazna mera. Međutim, u našoj zemlji većina proizvođača đubrenje obavlja napamet, proizvoljno, na osnovu iskustva ili navika. Da bi ova mera bila korisna, kako sa aspekta ekonomičnosti same proizvodnje, postizanja visokih i kvalitetnih prinosa, tako i sa aspekta zaštite ekosistema, mora se obavljati na pravi način.    Određivanje potrebnih količina ... Read More »

NORMA NAVODNJAVANJA važan parametar za razvoj biljke

voda uslov sistem zalivni turnusi tenziometar sistemi za navodnjavanje konkurs za dodelu sredstava

 NORMA NAVODNJAVANJA – Visoke temperature iznad 35 C zahtevaju navodnjavanje. Norma navodnjavanja je osnovni elemenat i prvi korak kod određivanja elemenata navodnjavanja, a predstavlja ukupni nedostatak (deficit) vode u vegetaciji jedne kulture.Prema definiciji izvedena je i formula za izračunavanje norme navodnjavanja. Pojednostavljeno, norma navo – dnjavanja određuje se tako da se od ukupno potrebne vode, oduzme ukupno raspoloživa voda u ... Read More »