Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Norma djubrenja

Tag Archives: Norma djubrenja

Norma djubrenja, koliko je potrebno biljkama?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Norma djubrenja- Upotreba ?ubriva u biljnoj proizvodnji je važna i nezaobilazna mera. Me?utim, u našoj zemlji ve?ina proizvo?a?a ?ubrenje obavlja napamet, proizvoljno, na osnovu iskustva ili navika. Da bi ova mera bila korisna, kako sa aspekta ekonomi?nosti same proizvodnje, postizanja visokih i kvalitetnih prinosa, tako i sa aspekta zaštite ekosistema, mora se obavljati na pravi na?in.    Odre?ivanje potrebnih koli?ina ... Read More »