Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Noctuidae

Tag Archives: Noctuidae

Krompir štetnici koji smanjuju kvalitet

Krompir štetnici koji smanjuju kvalitet.  Najzna?ajnije zemljišne šteto?ine krompira su sovice (Noctuidae) i ži?njaci (Elateridae). Od sovica  na krompiru parazitiraju: sovica gama koja se hrani liš?em, krompirova sovica-ubušuje se u stablo i ozima sovica koja  napada sve delove biljke.  Ozima sovica (Agrotis segetum) je polifagna štetocina i parazitira na preko 150 biljnih vrsta.Štete nanosi gusenica tako što izgriza list po ... Read More »