Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Noctuidae

Tag Archives: Noctuidae

Krompir štetnici koji smanjuju kvalitet

bela vaš vodotopiva vaši plamenjača krompira krompir štetnici krompir nega

Krompir štetnici koji smanjuju kvalitet.  Najznačajnije zemljišne štetočine krompira su sovice (Noctuidae) i žičnjaci (Elateridae). Od sovica  na krompiru parazitiraju: sovica gama koja se hrani lišćem, krompirova sovica-ubušuje se u stablo i ozima sovica koja  napada sve delove biljke.  Ozima sovica (Agrotis segetum) je polifagna štetocina i parazitira na preko 150 biljnih vrsta. Štete nanosi gusenica tako što izgriza list ... Read More »