Saturday, 26 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: njihov uzgoj

Tag Archives: njihov uzgoj

Telad u prvih šest meseci uzrasta, njihov uzgoj

Telad u prvih šest meseci. Telad se odlu?uju i smeštaju odvojeno ili pojedina?no . Pojedina?ni smeštaj može da traje od dve do osam nedelja. Evropska unija je preduzela mere kojima se regulišu minimalni uslovi vezani za smeštaj, odnosno objekte na farmi i opremu za telad. Najvažnije su slede?e stavke:  Individualni smeštaj se posle osam nedelja zabranjuje osim ako su u ... Read More »