Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: njihov uticaj

Tag Archives: njihov uticaj

Plesni u silaži, njihov uticaj na zdravlje buraga

Plesni u silaži Penicillium. Kako uti?u na zdravlje buraga.- Autor : Dr Anna Catharina Berge, Berge Veterinary Consulting Plesni i njihovi toksini u hranivu predstavljaju sve ve?i globalni izazov, a mnogobrojne prakse u poljoprivredi vezane za životnu sredinu i pre i posle žetve možda doprinose tom pove?anju. Plesnjivo hranivo i mikotoksini su povezivani sa manjim unosom hrane, smanjenom svarljivoš?u i ... Read More »

Vrste zemljišta, njihov uticaj na rezultate uzgoja

Vrste zemljišta. Kakvog je kvaliteta zemljište koje obra?ujete? ?estice razli?itih granulometriskih klasa zastupljene u zemljištu u svim mogu?im proporcijama, vrlo retko zadržavaju svoju individualnost. One su me?usobno povezane ražli?itim koloidnim materijama. Recipro?ni razmeštaj i povezanost ?estica predstavlja strukturu zemljišta. Obzirom da koloidne me?u?esticne veze nisu stabilne, struktura zemljišta se menja u zavisnosti od promene spoljnih prirodnih faktora i promena biološke ... Read More »